About person

Ezhova Kseniia Viktorovna
Ezhova Kseniia Viktorovna
associate professor (qualification "full associate professor")

Information © 2015-2019 ITMO University
2015 Department of Information Technology